Corporate courses Private courses Intensive courses Specific courses  

CORPORATE COURSES

LC vous offre le meilleur pour votre formation grâce à :
LC biedt u de beste oplossing voor uw taalopleiding dankzij:

Notre Equipe de professeurs

Nos formateurs "native" sont diplômés et spécialisés dans l'enseignement des langues en entreprises.

Ons team...

van "native" trainers, gediplomeerd en ervaren in het omgaan met professionele doelstellingen op het vlak van taaltrainingen in bedrijven.

Notre approche professionnelle

Nos formations sont établies de manière à répondre aux besoins précis des entreprises par un cursus "sur mesure" et des méthodes adaptées.

Onze professionele aanpak

Aan een training gaat een grondige voorbereiding vooraf:
we luisteren naar uw objectieven en beantwoorden die met een cursus "op maat".
U bepaalt zelf de inhoud en onze trainers gieten die in de gepaste methode.

Notre creativite

Motivés et dynamiques, nos formateurs sauront être patients, enthousiastes, attentifs aux besoins des candidats.
Programmes individuels, petits groupes homogènes, ateliers de conversation; autant de moyens pour stimuler la progression des candidats dans une ambiance conviviale.

Onze creativiteit

Gemotiveerde & dynamische trainers met aandacht voor de noden van de kandidaten, individuele programma's, kleine en homogene groepen, diverse conversatiemodule.

Notre Equipe de professeurs

Votre attente en termes de retour sur investissement :
de manière à suivre l'ensemble de nos projets, nous avons développé un éventail de documents d'évaluation permanente.

  • Au départ : analyse des thèmes avec les candidats.
  • Ensuite : aperçu mensuel des présences; évaluation mensuelle de la formation par les candidats; évaluation finale et évaluation personnelle de la progression de chaque candidat par son formateur.

Onze opvolging

U verwacht een Return on Investment?
Om een project op te volgen, hebben we een reeks documenten ontwikkeld die ons toestaan permanent te evalueren:

  • Maandelijks ontvangt u een overzicht van de aanwezigheden.
  • Maandelijkse tussentijdse evaluaties van de training. Bij aanvang is er een rondvraag naar mogelijke topics een eindevaluatie
    een persoonlijke evaluatie
    .

 

 
  © LC LANGUAGE CENTRE | DESIGNED AND DEVELOPPED BY RAMDAM DESIGN